OSVČ
Další článek

MUŽ 43 let

OSVČ, vysoký vyměřovací základ, 1 dítě do 15 let

 min. 1 127 000 Kč navíc (za 20 let v důchodu)

DOPORUČENÉ KROKY A PŘÍNOSY KOMPLEXNÍ ZPRÁVY Přínos za 20 let v důchodu
1) Včasné doplnění neevidovaných dob důchodového pojištění 1 112 000 Kč
2) Nezahrnutí nízkých příjmů do vyměřovacího základu 15 000 Kč
FINANČNÍ PŘÍNOS CELKEM 1 127 000 Kč


Alternativní přínosy zprávy v závislosti na volbě řešení klientem Přínos za 20 let v důchodu
1) Čerpání předdůchodu v souběhu s výdělečnou činností při poklesu příjmů  283 000 Kč
2) Čerpání předdůchodu v souběhu s evidencí na úřadu práce * 564 000 Kč
3) Čerpání předdůchodu versus předčasný starobní důchod * 1 235 000 Kč
4) „Přesluhování“ s cílem získat další rok pojištění * 75 000 Kč
5) Přechod ze samostatné výdělečné činnosti na spol. s r.o. 1 081 000 Kč