MAJITEL FIRMY

MUŽ - 50 let

Majitel firmy, nadprůměrný vyměřovací základ 1 dítě do 15 let

3 825 000 Kč navíc (za 20 let v důchodu)

Doporučené kroky na základě Komplexní zprávy  Přínos za 20 let v důchodu ** 
1) Včasné doplnění neevidovaných dob důchodového pojištěn 985 000 Kč 
2) Nezahrnutí nízkých příjmů do vyměřovacího základu 165 000 Kč 
3) Čerpání předdůchodu v souběhu s evidencí na úřadu práce * 421 000 Kč 
4) Čerpání předdůchodu versus předčasný starobní důchod * 988 000 Kč 
5) „Přesluhování“ s cílem získat další rok pojištění * 57 000 Kč 
6) Včasné řešení důchodového pojištění dítěte - studenta 1 081 000 Kč 
FINANČNÍ PŘÍNOS CELKEM (bez přínosů 3, 4 a 5) 3 825 000 Kč